Καθηγητής Μπούχαλης Δημήτριος

Καθηγητής Μπούχαλης Δημήτριος

Καθηγητής Τουριστικού Marketing Bournemouth University