Συμμετοχή

Συμμετοχή

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε!

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Μπορούν να συμμετάσχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το όριο φωτογραφιών κάθε καλλιτέχνη είναι πέντε (5), μια σε κάθε κατηγορία. Οι νικητές του διαγωνισμού, θα πρέπει κατά την αποστολή των αρχείων προς εκτύπωση, να καταθέσουν το ποσό των 25€ για τα κόστη εκτύπωσης. Η εκτύπωση θα πραγματοποιηθεί σε φωτοχημικό χαρτί και θα επικολληθεί σε KFIX 50mm πάχος με φύλλο αλουμινίου, σε διαστάσεις 30x40cm, 30x53 ή 40x40.

Από το διαγωνισμό θα επιλεχθούν με βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, οι δέκα φωτογραφίες με τους περισσότερους βαθμούς από κάθε κατηγορία.

H διεξαγωγή ξεκινάει στις 15/06/2020 και λήγει στις 15/7/2020. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με email, όπου και θα τους ζητηθεί η αποστολή της επιλεγμένης/ων φωτογραφίας/ων καθώς και η καταβολή του ποσού των 25€ για τα κόστη εκτύπωσης. Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας από την ανωτέρω ενημέρωση. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αρχείων και καταβολής οικονομικών είναι η 30η Ιουλίου 2020. Οι νικητές εάν δεν απαντήσουν στην επικοινωνία έως τις 30 Ιουλίου 2020, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον πρώτο αναπληρωματικό.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό συμφωνείτε με τους όρους χρήσης / συμμετοχής.