Συμμετοχή

Συμμετοχή

Οι συμμετοχές ολοκληρώθηκαν!

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δωρεάν. Μπορούν να συμμετάσχουν ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το όριο φωτογραφιών κάθε καλλιτέχνη είναι πέντε (5), μια σε κάθε κατηγορία. Οι νικητές του διαγωνισμού, θα πρέπει κατά την αποστολή των αρχείων προς εκτύπωση, να καταθέσουν το ποσό των 25€ για τα κόστη εκτύπωσης (για κάθε επιλεγμένη φωτογραφία). Η εκτύπωση θα πραγματοποιηθεί σε φωτοχημικό χαρτί και θα επικολληθεί σε KFIX 5mm πάχος με φύλλο αλουμινίου, σε διαστάσεις 30x40cm, 30x53 ή 40x40.

Το κόστος συμμετοχής έχει ως σκοπό να καλύψει τμήμα των εξόδων εκτύπωσης και μεταφοράς της έκθεσης.

Από το διαγωνισμό θα επιλεχθούν με βαθμολογία της κριτικής επιτροπής, οι δέκα φωτογραφίες με τους περισσότερους βαθμούς από κάθε κατηγορία.

H διεξαγωγή ξεκινάει στις 01/03/2024 και λήγει στις 30/04/2024. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία ο διαγωνισμός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Επιπλέον, δεν θα γίνονται αποδεκτές, συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές κατά την απόλυτη κρίση της διοργανώτριας.

Οι νικητές θα ενημερωθούν με email, όπου και θα τους ζητηθεί η αποστολή της/ων επιλεγμένης/ων φωτογραφίας/ων καθώς και η καταβολή του ποσού των 25€ για τα κόστη εκτύπωσης (για κάθε επιλεγμένη φωτογραφία). Οι νικητές θα πρέπει να ανταποκριθούν μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας από την ανωτέρω ενημέρωση. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής αρχείων και καταβολής οικονομικών είναι η 15η Ιουνίου 2024. Οι νικητές εάν δεν απαντήσουν στην επικοινωνία, χάνουν το σχετικό δικαίωμα, οπότε και η διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση και έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τον πρώτο αναπληρωματικό.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό συμφωνείτε με τους  όρους χρήσης / συμμετοχής.