Οι επιλογές της κριτικής επιτροπής

Οι επιλογές της κριτικής επιτροπής

Δείτε σε βίντεο τις αγαπημένες φωτογραφίες της κριτικής επιτροπής.

Η κριτική επιτροπή, βαθμολόγησε τις δέκα κορυφαίες κάθε κατηγορίας, όμως επέλεξε μια ως αγαπημένη.

Δείτε τις αναλύσεις στα παρακάτω βίντεο: